Chords and lyrics for Nepali song Audai jadai by The Uglyz


G       D       C
 timro nyano angalo ko maya

     G  D
 sadhai rahirahos

G      D         C
 timro jiban sadhai sadhai bhari

     G  D
phali phuli rahos
 
G       D         C
manta chaiana timi bata tadha huna

     G   D
bibasta ananutho

G      D         C
 timro mero bich dherai kura chan

     G   D
nikainai aphthero

 
Em  C     G   D
audai jadai garnu yo jiban ma

Em     D     G
 katai tada nahos bhani

Em   C    G   D
 jibana ka dherai mod haru ma

Em    D   G
 nabirsidinu bhani

92 Comments

Leave a Comment